T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
IV OTOLOJİ & ODYOLOJİ KONGRESİ 2023

Bildiri gönderimi için son tarih: 10 Mayıs 2023

Bildiri değerlendirme sonucu tarihi: 15 Mayıs 2023

Kongre Kayıt Bitişi: 15 Mayıs 2023

Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi - 1. GÜN: 20 Mayıs 2023

Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi - 2. GÜN: 21 Mayıs 2023

ONLINE KONGRE

Doç. Dr.
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi​​​​

Değerli Katılımcılarımız ve Meslektaşlarımız, Kongreler bilimsel şölen olmanın yanında bilgi paylaşımının yapıldığı mesleki buluşma platformlarıdır. Ülkemizde tıbbın her bölümünde yapılan doyurucu kongreler bilimsel anlayış ve bilim insanlarının yetişmesi için fırsat oluşturmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu yıl da 4. Otoloji ve Odyoloji Kongresine ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kongremiz iki gün sürecek bir gün OTOLOJİ diğer gün ODYOLOJİ sahasında paneller ve sözlü sunumlar yapılacaktır.

Kongremiz 20-21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri kongre kitapçığında yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri (hakemlerin kabul etmesi halinde) Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre katılımcılarına kongre katılım belgesi alabilmesi için önceden kongreye kayıt yaptırmış olması ve uzaktan bağlantı ile kongreye katılması gerekmektedir.

Otoloji & Odyoloji ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşların, akademisyenler ile uygulayıcıların katılım ve katkılarını bekliyoruz.

Bu akademik şölende sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımızla
Kongre Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

KONGRE DÜZENLEME KURULU

PROF. DR. A. SANEM ŞAHLI

DOÇ. DR. AHMET HAMDİ KEPEKÇİ

DOÇ. DR. MÜMTAZ TANER TORUN

DOÇ. DR. İBRAHİM ERDİM

ÖĞR. GÖR. AYŞENUR ERCAN

KONGRE ASİSTANLARI

DİYAR TUNÇ

BETÜL KARATAŞ

KONGRE TANITIM

HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ

BİLİMSEL KURUL

PROF. DR. ABDULLAH DALGIÇ

PROF. DR. AYŞE SANEM ŞAHLI

PROF. DR. CEMAL CİNGİ

PROF. DR. EROL BELGİN

PROF. DR. FADLULLAH AKSOY

PROF. DR. GÜL ÖZBİLEN ACAR

PROF. DR. HALUK ÖZKARAKAŞ

PROF. DR. HÜSAMETTİN ÇALIŞKAN

PROF. DR. İBRAHİM ÇUKUROVA

PROF. DR. İLKER BURAK ARSLAN

PROF. DR. KADİR SERKAN ORHAN

PROF. DR. MELTEM AK

PROF. DR. NURAY BAYAR MULUK

PROF. DR. OKTAY ERAY

PROF. DR. ORHAN YILMAZ

PROF. DR. SEDAT AYDIN

PROF. DR. YAVUZ SELİM YILDIRIM

DOÇ. DR. AHMET HAMDİ KEPEKÇİ

DOÇ. DR. ENGİN BAŞER

DOÇ. DR. ERDAL KARAVAŞ

DOÇ. DR. İBRAHİM ERDİM

DOÇ. DR. MUHAMMET BORA UZUNER

DOÇ. DR. MÜMTAZ TANER TORUN

DOÇ. DR. R. GÜL. CANER MERCAN

DOÇ. DR. SÜMEYRA SAVAŞ

DOÇ. DR. ŞEBNEM SEVİNÇ

GENEL BİLGİLER / KAYIT

 • Kongre Dili

  Kongrenin dili Türkçe´dir.

 • Kongre Katılım Belgesi

  Kongreye katılan tüm katılımcılara Kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

 • Kongre Tarihi

  20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023

 • Kongre Yeri

  Online Olarak Gerçekleştirilecektir.

 • İletişim

  otolojiodyolojikongresi@yeniyuzyil.edu.tr

 • Not: Lütfen dikkatli okuyup bağış yapınız. Kongre katılımı için TEMA vakfından 5 adet fidan bağışlayıp görüntüsünü kayıt sırasında yüklemeniz gerekmektedir. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

BİLDİRİ GÖNDERME

Online Sözlü Bildiriler

1. Özet Bildiri

2. Tam Metin

Odyoloji Bildiri Gönderimi için Tıklayınız !!! Otoloji Bildiri Gönderimi için Tıklayınız !!!

Doçentlik başvusunda 9.b Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 2 puandır( http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2019E_250919.pdf)

Dil
Bildiri özeti ve kongre esnasındaki sunum dili Türkçe’dir.

Özet Kelime Sayısı
Kelime sayısı (isimler ve kaynaklar hariç) 300-800 arası olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Özetinizin indekslenebilmesi için lütfen minimum 3 - maksimum 5 anahtar kelime ekleyiniz.

Sunum Şekli
Online - Canlı Yayın

Bildiri Son Gönderim Tarihi
10 Mayıs 2023

Bildiri Değerlendirme Sonucu
15 Mayıs 2023

Kaynaklar

Makale için yararlanılan kaynaklar eklenmelidir.

Çalışma Türü (Özgün Araştırma):

 • Şekil, tablo ve grafik için minimum 600 dpi, fotoğraf ve resim için 300 dpi çözünürlükte
 • 250 – 350 kelime arasında sözcük içeren Türkçe ve İngilizce özet
 • Türkçe ve İngilizce 3- 6 anahtar sözcük

Başlık Sayfası

 • Başlık sayfasında makale başlığı ve yazar bilgisi bulunmalıdır.
 • Araştırma daha önce bir bilimsel toplantıda bildiri (sözlü veya poster) olarak sunulmuş ise; bu bilgi, toplantının adı ve tarihiyle birlikte dipnot olarak mutlaka belirtilmelidir.

Makale başlığı

 • Yazının Türkçe başlığı kısa, açık ve içeriği tam yansıtır olmalıdır.
 • Yabancı dilde başlık Türkçe başlık ile birebir uyuşmalıdır.
 • Ayrıca harf ve boşluklar dahil 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık da eklenmelidir.

Yazar Bilgisi

 • Her bir yazarın adı-soyadı, bağlı olduğu birim ve görevi açıkça belirtilmelidir.
 • Sorumlu yazarın açık adresi, e-mail adresi bu sayfanın sonunda yer almalı ve yazarlar listesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.

Özet

 • Özgün araştırma ve meta-analiz yazılarında, yapılandırılmış özet gereklidir.
 • Bu bölümde; araştırmanın amacı, temel prosedürleri, yöntem ve gereci, temel bulguları ve sonuç başlığı altında, çalışmanın kısa ve açık bir özeti yer almalıdır.
 • Özet bölümünde ilk kullanımda kısaltmalar açık olarak kullanılıp, geri kalan bölümlerde kısaltma olarak kullanılmalıdır. şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.
 • Özetin altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalı ve sayıları 3-6 arasında olmalıdır.
 • Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da  “Keywords” bulunmalıdır.
 • Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile birebir uyumlu olmalıdır.

Ana Metin

 • Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.
 • Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç
  kısımlarını içermelidir.
 • Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten sonra detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
 • Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardından derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş bölümler bulunmalıdır.
 • Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde olmalıdır.
 • Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
 • Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
 • Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
 • Metinde verilen ölçümler; uluslararası birimler sistemine uygun olarak verilmelidir.
 • Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
 • İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır. Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra, markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde belirtilmesi gereklidir.

Giriş:

Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalıdır. İlgili referanslarla desteklenmeli, bulgu ve sonuç içermemelidir.
Yöntem ve Gereç:

 • Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Çalışmanın niteliğine ve tasarımına göre alt başlıklar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalışma gruplarının tasarımı, deney prosedürü, istatistiksel analiz vb).
 • Özgün araştırma makalelerinde; örneklemin büyüklüğü ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.
 • Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
 • İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” verilmelidir.

Bulgular:

 • Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır.
 • Rakamlar, virgülden sonra 2 basamağa kadar verilmelidir.
 • Tablo, resim veya grafik kullanılabilir.

Tartışma:

 • Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer çalışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.

Sonuç:

 • Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı ve varsa öneriler sunulmalıdır.

Tablolar:

 • Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık olarak numara verilir.
 • Her tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
 • Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar edilmemelidir.
 • Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.
 • Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.

Şekiller/Fotoğraflar:

 • Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
 • Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.
 • Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
 • Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kısmına yazılmalıdır.

Ölçüm birimleri:

 • Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri metrik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık katları olarak bildirilmelidir.
 • Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.

Çıkar Çatışması:

 • Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa;“Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtilmelidir.
 • Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul:

 • Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir.
 • Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu yazarlardan istenebilir.

Destek ve Teşekkür:

 • Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
 • Ayrıca teşekkür mevcut ise, teşekkür edilecek kişinin izninin ve onayının olup olmaması yazarın sorumluluğundadır.

Referanslar:

 • Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre, ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Metin içindeki referanslar; parantez içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
 • Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak kullanılmalıdır.
 • Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye belirtilmelidir.
 • Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak “yayımlanmamış gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
 • Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde kısaltılmış olmalıdır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
 • Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical JournalEditors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
 • Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncellemeler takip edilmelidir.
 • Sık kullanılan referans yazım örnekleri aşağıda verilmiştir.


KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ

1. Dergi makaleleri:

a. Standart dergi makalesi: Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7. (Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe yayımlar için “ve ark.”); Örnek: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1- 2):40-6; Örnek: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair gene variants in migraine. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

b. Ek sayı olan dergi: Örnek: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9; Örnek: Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S.6-12.

c. Cilt numarası olmayan dergi: Örnek: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8; Örnek: Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

2. Kitap ve monograflar:

 a. Özel yazar(lar): Örnek: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is: Mosby; 2002, p.15-20.

 b. Yazar(lar) ve editör(ler): Örnek: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001, p. 65-79.

 c. Kitap bölümü: Örnek: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

3. Konferans Bildirileri: Örnek: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. Örnek: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

4. Tezler: Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer- Örnek: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

5. Patentler: Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri- Örnek: Yayınevi: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Elektronik materyaller:

a. İnternette dergi makalesi: Örnek: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6);

Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci (DOI) numarası olan yayın- Örnek: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009; 338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

b. Elektronik yayımlanmış makale: Örnek: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

 c. İnternette monograf: Örnek: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.

BİLİMSEL PROGRAM

20 MAYIS 2023, CUMARTESİ

KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI

PROF. DR. TURGUT KARLIDAĞ (OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ OKULU BAŞKANI)

10:00

PANEL 1 - PEDİATRİK ODYOLOJİ VE DİL-KONUŞMA

MODERATÖR

PROF. DR. AYŞE SANEM ŞAHLI

10:05

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

PROF. DR. EROL BELGİN

10:10

ULUSAL YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMASI PROTOKOLÜ

UZM. ODY. BARIŞ DEMİR

10:25

ULUSAL YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMASI SÜRECİ: MEVCUT SORUNLAR

UZM. ODY. V. GENÇAY SUNGUR

10:40

EK ENGELLİ İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLAR

UZM. ODY. DERYA ŞAHİN

10:55

PEDİATRİK POPÜLASYONDA VESTİBÜLER DEĞERLENDİRMEDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

ÖĞR. GÖR. HANİFİ KORKMAZ

11:10

PANEL 2 - İŞİTSEL ALGI VE DİL-KONUŞMA

MODERATÖR

PROF. DR. EROL BELGİN

11:25

ÇOCUKLARDA DİL-KONUŞMA GELİŞİMİ: ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIMLAR

PROF. DR. AYŞE SANEM ŞAHLI

11:30

İŞİTME KAYIPLI BEBEKLERDE İŞİTSEL ALGI BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

DOÇ. DR. ŞEBNEM SEVİNÇ

11:45

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE MÜZİK TERAPİ

ÖĞR. GÖR. HÜLYA OSMANOĞLU

12:00

KEKEMELİĞİ OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ÖĞR. GÖR. TUĞÇE KOCA

12:15

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE AKICI KONUŞMA BOZUKLUKLARI

ÖĞR. GÖR. SEDA KETEN

12:30

PANEL 3 - İŞİTME CİHAZLARI VE KOKLEAR İMPLANT

MODERATÖR

DOÇ. DR. MÜMTAZ TANER TORUN

12:45

ÜLKEMİZDE REM UYGULAMALARI, GENEL SORUNLAR

ÖĞR. GÖR. AYŞENUR ERCAN

12:50

OTC CİHAZLAR: AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

UZM. ODY. HÜSEYİN ONUR SERBEST

13:05

İŞİTSEL DEPRİVASYONUN SESİN LOKALİZASYONUNA ETKİSİ

UZM. ODY. ÜMMÜGÜL TUBAY

13:20

BİLATERAL KOKLEAR İMPLANT: ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜRECİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ

13:35

VESTİBÜLER İMPLANTLAR

ÖĞR. GÖR. LEVENT KÜFECİLER

13:50

PANEL 4 - KLİNİK ODYOLOJİ

MODERATÖR

ÖĞR. GÖR. LEVENT KÜFECİLER

14:05

VESTİBÜLER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ TEST YÖNTEMLERİ

ÖĞR. GÖR. ÇAĞLA TÜRK

14:10

MESLEKİ GÜRÜLTÜ VE OTOTOKSİK KİMYASALLARA MARUZİYETİN ODYOLOJİK ETKİLERİ

ÖĞR. GÖR. AZİZE KÖSEOĞLU

14:25

ABR: KULLANILAN UYARANLAR VE FARKLARI

ÖĞR. GÖR. ELİFNUR TAŞDEMİR

14:40

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN HASTANELERDEKİ ODYOLOJİK İNCELEMELER, İŞLEYİŞ VE GENEL SORUNLAR

UZM. ODY. SELAHATTİN ALICIOĞLU

14:55

VAKA ÖRNEKLERİ İLE ODYOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

UZM. ODY. ŞENOL KAYAPINAR

15:10

KEMOTERAPİ OTOTOKSİSİTESİNE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARI

UZM. ODY. LEYLA TOPKAN

15:25

PANEL 4 - SÖZLÜ BİLDİRİLER

MODERATÖR

ÖĞR. GÖR. AYŞENUR ERCAN

15:40

 

21 MAYIS 2023, PAZAR

PANEL 1 - ORTA KULAK CERRAHİSİ PANELİ

MODERATÖR

PROF. DR. İBRAHİM ÇUKUROVA

10:00

KOLESTEATOMLU KRONİK OTİTTE HASTA SEÇİMİ VE CERRAHİ TEKNİKLER

PROF. DR. İLKER BURAK ARSLAN

10:05

MİRİNGOPLASTİ TEKNİKLERİ (AKORDİON VE BUTTERFLY TEKNİKLER)

PROF. DR. FADLULLAH AKSOY

10:20

ÖSTAKİ TÜPÜ SORUNLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PROF. DR. YAVUZ SELİM YILDIRIM

10:35

STAPES CERRAHİSİ, BEN NASIL YAPIYORUM?

DOÇ. DR. İBRAHİM ERDİM

10:50

PANEL 2 - İÇ KULAK VE CERRAHİSİ PANELİ-1

MODERATÖR

PROF. DR. HÜSAMETTİN YAŞAR

11:05

KOKLEAR İMPLANTASYONDA GÜNCEL EĞİLİMLER VE GELECEKTEKİ YOLUMUZ

DOÇ. DR. R. GÜL. CANER MERCAN

11:10

KOKLEAR İMPLANTASYONDA ZOR OLGULAR

PROF. DR. ABDULLAH DALGIÇ

11:25

MENİERE SENDROMU’ NDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PROF. DR. GÜL ÖZBİLEN ACAR

11:40

FASYAL PARALİZİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

PROF. DR. KADİR SERKAN ORHAN

11:55

PANEL 3 - İÇ KULAK VE CERRAHİSİ PANELİ-2

MODERATÖR

PROF. DR. ORHAN YILMAZ

12:10

TEMPORAL KEMİK RADYOLOJİSİ

DOÇ. DR. ERDAL KARAVAŞ

12:15

PRESBİAKUZİDE TANI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

DOÇ. DR. MÜMTAZ TANER TORUN

12:30

SOSYAL ETKİLENİM OLUŞTURAN İKİ ÖNEMLİ HASTALIK: PRESBİAKUZİ VE PRESBİFONİ

DOÇ. DR. ENGİN BAŞER

12:45

PANEL 4 - GÜNCEL KONULAR

MODERATÖR

PROF. DR. HALUK ÖZKARAKAŞ

13:00

VERTİGO TANI ALGORİTMASI

OP. DR. AHMET ŞİRİN

13:05

TİNNİTUS TERAPİSİNDE İŞİTME CİHAZLARI

PROF. DR. MELTEM AK

13:20

OTOPLASTİDE HASTA SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRME

DOÇ. DR. AHMET HAMDİ KEPEKÇİ:

13:35

OTOPLASTİ TEKNİKLERİ

PROF. DR. SEDAT AYDIN

13:50

PANEL 5 - İYİ BİLİMSEL MAKALE YAZIMI

MODERATÖR

PROF. DR. CEMAL CİNGİ

14:05

BİLİMSEL MAKALE YAZIMI VE TEKNOLOJİK KOLAYLIKLAR

PROF. DR. NURAY BAYAR MULUK

14:10

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA (BİAS), MAKALE OKURKEN BAKMAYI UNUTTUĞUMUZ ALANLAR

PROF. DR. OKTAY ERAY

14:25

DERGİ SEÇİMİ VE BİR MAKALENİN DERGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DOÇ. DR. MUHAMMET BORA UZUNER

14:40

PROJE HAZIRLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

DOÇ. DR. SÜMEYRA SAVAŞ

14:55

PANEL 6 – SÖZLÜ BİLDİRİLER

MODERATÖR

DOÇ. DR. İBRAHİM ERDİM

15:10

KONGRE KİTAPÇIĞI

ONLINE KONGRE